Tunnistatko kehon ja mielen yhteyden?

Keholla on vahva merkitys tunteiden ilmaisussa, vuorovaikutuksessa sekä hyvinvoinnissa. Kehoa ja mieltä ei voi ajatella erillisinä, vaan ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Olet varmaan joskus kokenut sen, miten kehollinen kipu on vaikuttanut mieleesi. On vaikea olla iloinen ja energinen, jos kehossa tuntuu kipua. Ehkä myös tiedät sen, miten esimerkiksi jännitys voi ilmetä vatsakipuna tai fyysisenä pahoinvointina. Näin siis tunteemme ja ajatuksemme vaikuttavat kehoon, sekä kehon tuntemukset mieleen.

Kehomme ei tunnista sitä, mikä tapahtuma on todellista ja mikä kuviteltua. Se tunnistaa ainoastaan tunteemme. Eli jos esimerkiksi olet kokenut jotain hyvin traumaattista, ja muistelet tapahtumaa tässä hetkessä, voit välittää keholle viestiä siitä, että nyt on hätätilanne. Keho voi reagoida haastaviin tilanteisiin, kuten stressiin taistele tai pakene reaktiolla. Äärimmäinen suojautumiskeino on lamaantuminen, joka tapahtuu silloin, kun muut keinot on käytetty. Eläinmaailmassa tämä näkyy pakenevan eläimen valekuolemana. Jos et tunnista omia ajatuksiasi tai tunteitasi, saatat ihmetellä kehon tuottamia tuntemuksia. Hyvin usein saatammekin kieltää omat tunteemme, vaikka ne kuitenkin vaikuttavat kehoomme. Sitten kun keho kokee stressin, se jännittyy ja jännityksestä aiheutuu kiputiloja. Kivut taas vaikuttavat mieleemme ja kierre on valmis. Jos keho-mieli yhteytesi on heikko, saatat vain ihmetellä miksi kehosi ei toimi optimaalisesti.

Kipu voi olla myöskin korvike sille, jos hankalassa elämänvaiheessa tunteiden käsittely koetaan liian raskaaksi. Vaikeat tunteet yritetään piilottaa, mutta keho kuitenkin tuntee ne. Silloin keho voi alkaa reagoida eri tavoin ja alkaa ikäänkuin varoittamaan meitä kipujen ja vaivojen kautta. Voimme kyllä helpottaa kipuja lääkkeillä ja muilla väliaikaisilla ratkaisuilla, mutta jos emme tunnista omia sisäisiä tuntemuksia sekä ajatuksia, niin myöskään fyysiset oireet eivät väisty.

Miten sitten voi vahvistaa omaa keho-mieli yhteyttäsi? Jos oma keho tuntuu hyvin vieraalta ja etäiseltä, niin voit aloittaa ihan kehon kuuntelemisella. Millaisia tuntemuksia kehossasi on? Voit keskittyä hengitykseen ja tuntea sen missä hengitys tuntuu. Sitten voit tarkkailla omia ajatuksia ja tunteita. Onko sisälläsi surua tai vihaa, jotka olet jättänyt huomiotta? Kaikki tunteet eivät aina tunnu hyvältä, mutta on silti turvallista tuntea niitä. Kaikki tunteet ovat yhtä tärkeitä ja niillä on aina jokin tarkoitus.

Seuraavan kerran kun tunnet oireita kehossasi, mieti voitko hyväksyen kuunnella niitä. Voitko tarkastella ajatuksiasi ja tuntea eri tunteita. Voitko tuntea kiitollisuutta kehoa kohtaan siitä, että se haluaa viestiä sinulle jostakin. Voit myös tietoisesti alkaa harjoittelemaan kiitollisuutta esimerkiksi pitämällä kiitollisuuspäiväkirjaa. Jos joka päivä voit tuntea kiitollisuutta ja muita hyviä tunteita, kehosi voi alkaa oppimaan että kaikki on hyvin ja se on turvassa. Ei ole aihetta stressille ja kehokin voi levätä. Meillä on onneksi mahdollisuus vaikuttaa omiin ajatuksiimme ja omaan sisäiseen puheeseemme. Uusien ajatusmallien opettelu ei välttämättä ole helppoa, mutta varmasti palkitsevaa.