Keskustelusta ja vertaistuesta apua elämän haasteisiin

26.08.2022

Keskustelun, vertaistuen ja hyväksyvän läsnäolon merkitys korostuvat meille silloin, kun koemme elämässä vastoinkäymisiä. Se, ettemme jää asioiden kanssa täysin yksin, voi olla merkittävä tekijä siinä, että jaksamme vastoinkäymisten yli. Myös kaikenlaisten muutosten keskellä kaipaamme usein tukea ja apua muilta ihmisiltä. Asioiden pohtiminen yhdessä voi avata aivan uusia ajatuksia, joita emme yksin olisi välttämättä ikinä tulleet ajatelleeksi.

Vertaistuen merkitys elämän haasteiden edessä voi olla todella tärkeää. Se, että kuulee ettei ole ongelman kanssa yksin, vaan että muutkin kamppailevat samojen asioiden kanssa, voi olla hyvin lohdullista. Ajatusten jakaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa, voi auttaa käsittelemään tilannetta ja siihen liittyviä tunteita paremmin. Jos asiaan liittyy isoja tunteita, kuten häpeää, surua tai epätoivoa, voi yhteinen keskustelu auttaa antamaan tunteille tilaa ja sitä kautta helpottaa asian käsittelyä.

Olemme Nexuksen ja Geneesin osalta suunnittelemassa ryhmiä, koulutuksia ja tapahtumia ensi syksylle, ja myös keskustelevat ns. vertaistukiryhmät ovat olleet meillä ajatuksissa. Menneiden ryhmien osalta olemme saaneet sen kokemuksen, että keskustelulle olisi tarvetta. Aiheena voisi olla esimerkiksi vanhemmuus, parisuhde, suorittaminen, läheisen menettäminen, elämänmuutoksen tekeminen, painonhallinta, unelmia kohti kulkeminen, itsekriittisyys tai sosiaalisten tilanteiden pelko. Nyt haluaisimmekin kuulla teidän mielipiteitänne aiheesta. Millaiseen ryhmään, koulutukseen, retriittiin tai luennolle sinä haluaisit osallistua? Mistä aiheesta haluaisit kuulla lisää, tai mistä asiasta keskustella? Suunnittelisimme mielellään tulevia tapahtumia kysynnän mukaan.

Toiveita otetaan vastaan ryhmiin, koulutuksiin, retriitteihin ja webinaareihin liittyen. Osaan on mahdollista osallistua etänä ja osaan tulla paikanpäälle. Toiveet voi lähettää sähköpostilla: maiju@kehonexus.fi. Kaikki ajatuksesi aiheesta ovat arvokkaita!